Disclaimer
Besloten vennootschap Next Level Courses, met KvK-nummer 74688375, hierna 'Next Level Courses', wil u hartelijk welkom heten op www.ecomtrics.com. 

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Next Level Courses kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Next Level Courses zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. 

Next Level Courses zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. Next Level Courses is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Next Level Courses verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Next Level Courses tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Next Level Courses dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar support@ecomtrics.com. 

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele eigendomsrechten van Next Level Courses of die van licentiegevers. Next Level Courses behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via support@ecomtrics.com aanvragen.  
Mocht het zo zijn dat Next Level Courses per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Next Level Courses dan weten via support@ecomtrics.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Next Level Courses verplicht is tot enige schadevergoeding. 


This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

EARNINGS DISCLAIMER: We believe in HARD work, and we don't believe in get-rich quick programs, or programs that state you will make A LOT of money while investing only a very little amount. That's why we're very upfront about the fact that you need at least €1000 to get started in our program, to run your ads and your store. We don't know you, we don't know how hard you work and your personal determination / perseverance. Your success ALL depends on those things. We just supply you with the necessary tools and information, YOU have to do the rest. Nothing on this page is a promise of any kind.

Copyright © 2019 Next Level Courses B.V.

Burgemeester Stramanweg 102
1101 AA, Amsterdam, Netherlands
 Kvk: 74688375
BTW: NL859993140B01